Technologia RFID
w identyfikacji produktów, ludzi, zwierząt

Technologia RFID jest od lat szeroko stosowana w identyfikacji ludzi, towarów i zwierząt ze względu na swoją efektywność, szybkość i bezdotykowy charakter. Pandemia, z którą przyszło się zmierzyć w wielu krajach przyspieszyła proces technologicznej reformacji, co zaowocowało większą otwartością ludzi na tego typu rozwiązania.

Identyfikacja ludzi z wykorzystaniem technologii RFID

RFID jest używane do udzielania dostępu do budynków lub obszarów chronionych poprzez karty dostępowe z wbudowanymi tagami RFID. Osoby posiadające takie karty mogą być identyfikowane i autoryzowane automatycznie. Podobnie odbywa się to na magazynach, gdzie można wyznaczyć konkretne strefy, po których mogą się poruszać pracownicy do nich dedykowani. Ma to znacznie w przypadku, gdy wymagane są szczególne uprawnienia do pracy w danych warunkach.

RFID jest również stosowane w systemach płatności zbliżeniowych, gdzie karty RFID lub smartfony z technologią NFC (Near Field Communication) umożliwiają szybkie i wygodne transakcje bez użycia gotówki.

W firmach, w których przeprowadzaliśmy wdrożenia, RFID jest używane do zarządzania identyfikacją pracowników, np. przy rejestracji czasu pracy, dostępie do określonych obszarów lub monitorowaniu ruchu wewnątrz budynków.

Identyfikacja towarów z wykorzystaniem technologii RFID

Tagi RFID umieszczone na produktach umożliwiają śledzenie ich lokalizacji w magazynie w czasie rzeczywistym, co ułatwia zarządzanie zapasami, redukcję błędów i przyspiesza proces kompletacji zamówień.

RFID jest również z powodzeniem stosowane w zarządzaniu łańcuchem dostaw, umożliwiając monitorowanie i identyfikację produktów na każdym etapie transportu.
W praktyce tagi RFID są używane do oznaczania towarów wysokiej wartości, co ułatwia monitorowanie ich ruchu i pomaga w zapobieganiu kradzieżom.

Identyfikacja zwierząt

Weterynaryjne mikrochipy RFID są stosowane do identyfikacji zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów, ale w rolnictwie pełnią znacznie bardziej zaawansowaną rolę. Służą identyfikacji i śledzenia zwierząt hodowlanych. Każde zwierzę może być wyposażone w tag RFID, co ułatwia monitorowanie ich ruchu, zdrowia i pochodzenia. Co więcej, w laboratorium Jwave posiadamy inteligentne karmidło, dzięki czemu śledzimy, ile paszy zjadła dana jednostka. Te mikrochipy zawierają unikalny numer identyfikacyjny, który można odczytać za pomocą czytnika RFID.

W celu monitorowania dzikich zwierząt, zwłaszcza tych zagrożonych wyginięciem, tagi RFID mogą być stosowane do indywidualnej identyfikacji i śledzenia ich ruchu w środowisku naturalnym.

Zastosowanie technologii RFID w identyfikacji ludzi, zwierząt i towarów przyczynia się do znaczącego zwiększenia efektywności, precyzji i kontroli nad zasobami. Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiada Laboratorium Technologiczne Jwave RFID Hub w Bielsku-Białej oraz spółka Jantar.

Potrzebujesz supportu? Wypełnij FORMULARZ

CASE STUDY – WDROŻENIE SYSTEMU RFID DO IDENTYFIKACJI TOWARÓW

Klient z branży kosmetycznej, posiada dużą sieć sklepów. W każdym sklepie znajduje się duża ilość produktów w różnym asortymencie – nawet kilka tysięcy sztuk. Dostawy do każdego sklepu realizowane są praktycznie codziennie, dostawa składa się zwykle z kilku pudełek w których łącznie znajduje się zamówiony towar. Produkty tego samego rodzaju nie zawsze znajdują się w jednym pudełku bywa, że np. pięć sztuk tego samego kremu znajduje się w pięciu pudełkach dostawy po jednym kremie w każdym. 

CEL WDROŻENIA SYSTEMU RFID W SIECI SKLEPÓW

Celem wdrożenia było usprawnienie przyjęcia towaru do sklepu – obecnie czasem trwa to prawie cały dzień – oraz umożliwienie przeprowadzenia szybkiej inwentaryzacji posiadanego na sklepie ale także w magazynie sklepowym towaru. Niejako przy okazji pojawił się temat zabezpieczenia antykradzieżowego. 

Zaproponowany i wdrożony został system zintegrowany z istniejącym systemem sprzedażowym i magazynowym. Towar na etapie produkcji lub dystrybucji zostaje oznakowany znacznikami RFID. Podczas procesu kompletacji przed wysyłką do sklepu w magazynie weryfikowana jest kompletność zamówienia. Nie zrezygnowano z obecnie działającej weryfikacji na podstawie wagi całej paczki ale dodano czytniki rozpoznające zawartość konkretnej paczki. Dzięki temu przyśpieszył się proces kompletacji paczek do wysyłki do sklepu. 

WYZWANIA PRZY WDROŻENIU SYSTEMU RFID

Wyzwaniem było dopasowanie tagów RFID – wiele produktów kosmetycznych pakowanych jest do metalowych lub metalizowanych opakowań co utrudnia prawidłowy odczyt znaczników. Dodatkowych utrudnieniem jest duża zawartość wody w wielu kosmetykach, która to woda także utrudnia proces bezprzewodowej komunikacji. 

REALIZACJA WDROŻENIA SYSTEMU RFID W SIECI SKLEPÓW

Po stronie kompletacji zamówień pojawiła się dodatkowa funkcjonalność polegająca na zeskanowaniu zawartości konkretnej paczki. Tak utworzone dokumenty elektroniczne trafiają do konkretnego sklepu (poza dokumentami papierowymi na tym etapie wdrożenia) gdzie ładowane są do terminala z głowica RFID. W momencie przyjęcia towaru pudełka są skanowane bez konieczności ich otwierania a dokument elektroniczny w terminalu jest porównywany z rzeczywistą dostawą. Przyjęcie towaru skróciło się z kilku godzin do kilku minut. Podobnie dzieje się podczas inwentaryzacji w sklepie lub magazynie. Lista towarów jest ładowana do terminala a następnie porównywana z ilością zeskanowanych towarów. Taka inwentaryzacja całego sklepu trwa kilka do kilkunastu minut. 

Korzyści biznesowe 

Korzyść to przede wszystkim skrócenie czasów przyjęcia towaru na sklep oraz wyeliminowanie błędów. Do tego szybka inwentaryzacja pozwala na zbieranie informacji o aktualnych stanach towaru na sklepie i w magazynie. Dodatkowym elementem jest użycie technologii RFID do celów zabezpieczenia antykradzieżowego. Bramki umieszczone na wyjściu ze sklepu są w stanie zareagować gdy pojawia się próba kradzieży artykułu. 

Opinia klienta 

Klient jest zadowolony z posiadania nowego systemu. Spełnia on w pełni jego oczekiwania. Zniknęła potrzeba zatrudniania dodatkowego personelu w związku z koniecznością przyjmowania dostaw i obsługi klienta – teraz dostawa obsługiwana jest zdecydowanie szybciej. Bramki antykradzieżowe także spełniają swoje zadanie – znacznie zmalała ilość kradzieży w sklepach.