Technologia RFID
w identyfikacji produktów, ludzi, zwierząt

Technologia RFID jest od lat szeroko stosowana w identyfikacji ludzi, towarów i zwierząt ze względu na swoją efektywność, szybkość i bezdotykowy charakter. Pandemia, z którą przyszło się zmierzyć w wielu krajach przyspieszyła proces technologicznej reformacji, co zaowocowało większą otwartością ludzi na tego typu rozwiązania.

Identyfikacja ludzi z wykorzystaniem technologii RFID

RFID jest używane do udzielania dostępu do budynków lub obszarów chronionych poprzez karty dostępowe z wbudowanymi tagami RFID. Osoby posiadające takie karty mogą być identyfikowane i autoryzowane automatycznie. Podobnie odbywa się to na magazynach, gdzie można wyznaczyć konkretne strefy, po których mogą się poruszać pracownicy do nich dedykowani. Ma to znacznie w przypadku, gdy wymagane są szczególne uprawnienia do pracy w danych warunkach.

RFID jest również stosowane w systemach płatności zbliżeniowych, gdzie karty RFID lub smartfony z technologią NFC (Near Field Communication) umożliwiają szybkie i wygodne transakcje bez użycia gotówki.

W firmach, w których przeprowadzaliśmy wdrożenia, RFID jest używane do zarządzania identyfikacją pracowników, np. przy rejestracji czasu pracy, dostępie do określonych obszarów lub monitorowaniu ruchu wewnątrz budynków.

Identyfikacja towarów z wykorzystaniem technologii RFID

Tagi RFID umieszczone na produktach umożliwiają śledzenie ich lokalizacji w magazynie w czasie rzeczywistym, co ułatwia zarządzanie zapasami, redukcję błędów i przyspiesza proces kompletacji zamówień.

RFID jest również z powodzeniem stosowane w zarządzaniu łańcuchem dostaw, umożliwiając monitorowanie i identyfikację produktów na każdym etapie transportu.
W praktyce tagi RFID są używane do oznaczania towarów wysokiej wartości, co ułatwia monitorowanie ich ruchu i pomaga w zapobieganiu kradzieżom.

Identyfikacja zwierząt

Weterynaryjne mikrochipy RFID są stosowane do identyfikacji zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów, ale w rolnictwie pełnią znacznie bardziej zaawansowaną rolę. Służą identyfikacji i śledzenia zwierząt hodowlanych. Każde zwierzę może być wyposażone w tag RFID, co ułatwia monitorowanie ich ruchu, zdrowia i pochodzenia. Co więcej, w laboratorium Jwave posiadamy inteligentne karmidło, dzięki czemu śledzimy, ile paszy zjadła dana jednostka. Te mikrochipy zawierają unikalny numer identyfikacyjny, który można odczytać za pomocą czytnika RFID.

W celu monitorowania dzikich zwierząt, zwłaszcza tych zagrożonych wyginięciem, tagi RFID mogą być stosowane do indywidualnej identyfikacji i śledzenia ich ruchu w środowisku naturalnym.

Zastosowanie technologii RFID w identyfikacji ludzi, zwierząt i towarów przyczynia się do znaczącego zwiększenia efektywności, precyzji i kontroli nad zasobami. Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiada Laboratorium Technologiczne Jwave RFID Hub w Bielsku-Białej oraz spółka Jantar.

Potrzebujesz supportu? Wypełnij FORMULARZ