Technologia RFID
w rolnictwie

Technologia RFID (Radio-Frequency Identification) jest coraz częściej wykorzystywana w rolnictwie, aby zoptymalizować procesy, zwiększyć efektywność oraz poprawić zarządzanie gospodarstwem. RFID pozwala na bezkontaktową identyfikację i śledzenie zwierząt oraz przedmiotów za pomocą fal radiowych.

Obszary zastosowania RFID w gospodarstwach rolnych

 • Kontrola dostępu i bezpieczeństwo
  RFID rekomendujemy również do kontrolowania dostępu do terenów gospodarskich lub pomieszczeń, takich jak stajnie, magazyny czy wiaty. Pozwala to na zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę przed kradzieżą.
 • Monitorowanie warunków środowiskowych
  W rolnictwie, gdzie warunki środowiskowe są kluczowe, technologia RFID może być użyta do monitorowania temperatury, wilgotności i innych parametrów środowiskowych. Dzięki temu rolnicy reagują na zmiany warunków w czasie rzeczywistym i minimalizują tym samym straty.
 • Śledzenie produkcji i dostaw
  RFID pomaga w śledzeniu etapów produkcji żywności, co pozwala na łatwiejsze identyfikowanie i wycofywanie produktów w razie wykrycia problemów z jakością czy bezpieczeństwem. Ponadto, w logistyce, technologia ta pozwala na precyzyjne śledzenie dostaw i minimalizację strat.
 • Udoskonalanie procesu uprawy
  W niektórych przypadkach RFID wdrażamy do monitorowania roślin, np. poprzez etykietowanie sadzonek czy uprawy, dzięki czemu można zbadać i porównać efektywność różnych technik uprawowych.
 • Zarządzanie magazynami i sprzętem
  W rolnictwie często używa się wielu narzędzi i maszyn. RFID może pomóc w zarządzaniu magazynami i kontrolowaniu ilości oraz lokalizacji sprzętu, co ułatwia pracę rolników i minimalizuje straty czasu.

Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiada Laboratorium Technologiczne Jwave RFID Hub w Bielsku-Białej oraz spółka Jantar.

CASE STUDY – WDROŻENIE SYSTEMU RFID W ROLNICTWIE  

Odbiorcami naszego systemu są głównie hodowcy bydła, posiadający stada zwierząt od 20-30 sztuk do kilkuset a nawet tysiąca osobników. Rozwiązanie dedykowane jest dla zwierząt w różnych fazach wzrostu jak również nie ma znaczenia czy są to zwierzęta w hodowli mlecznej czy mięsnej. System przystosowany jest do pracy w warunkach występujących wewnątrz budynków takich jak obory, jak również bezpośrednio na zewnątrz bez znaczenia na porę roku oraz panujące warunki atmosferyczne. 

CEL WDROŻENIA SYSTEMU RFID PRZY HODOWLI BYDŁA

Podstawowym celem jaki nam przyświecał podczas projektowania rozwiązania było zautomatyzowanie procesu kontroli masy osobników w stadzie. Przeprowadzanie tego procesu w sposób ręczny jest bardzo czasochłonne, wymagające dodatkowych zasobów ludzkich jak również bardzo często generuje niepotrzebne problemy zdrowotne wśród zwierząt jak również osób obsługujących ten proces. Czynnik te wpływają na stosunkowo niską częstotliwość realizowania takich pomiarów co skutkuje brakiem aktualnych danych.  

Zaprojektowany przez nas system opiera się głównie na połączeniu dwóch technologii jakimi są systemy wagowe oraz automatyczna identyfikacja za pomocą fal radiowych – RFID. Te dwa elementy połączone ze sobą za pomocą systemu komputerowego który został przez nas wyprodukowany wraz z niezbędnymi algorytmami analizującymi dane oraz powtarzalne warunki pomiaru dzięki specjalnie wytworzonej konstrukcji pozwalają na skuteczne zbieranie danych.  

WYZWANIA WDROŻENIA RFID PRZY HODOWLI BYDŁA

Podstawowym wyzwaniem dla nas w realizacji tego projektu była nieznajomość zachowania organizmów żywych które chcieliśmy nakłonić do współpracy z nami. Większość procesów które automatyzujemy opiera się o dozbrajanie linii produkcyjnych które nie posiadają swoje instynktu. W tym przypadku było inaczej musieliśmy „dogadać się” z krową. Zwierzęta są naszym podstawowym obiektem badań i to one dostarczają nam kluczowych danych w projekcie, i nie mają tak jak w przypadku linii produkcyjnych wyłączników bezpieczeństwa, jak również dostarczone dla nich rozwiązanie musi być bezpieczne dla ich zdrowia. Kluczowe był również fakt że szkolenia, instrukcje i naklejki z regulaminami niestety zdają w ty przypadku egzaminu.  

Realizację tego projektu rozpoczęliśmy od spotkań z klientem oraz specjalistami w zakresie hodowli zwierząt. W trakcie kilku rozmów omawialiśmy elementy które są istotne z punktu widzenia środowiska instalacji i bezpieczeństwa zwierząt. Informacje te pozwoliły przygotować nam specjalne konstrukcje i sposób montażu urządzeń w taki sposób aby nie było to ograniczające dla normalnego, swobodnego życia zwierząt. W kolejnych etapach dostarczyliśmy pierwsze urządzenie które pozwoliło wyłapać problemu „wieku dziecięcego” i rozpocząć seryjną produkcję dopracowanego urządzenia. Równolegle realizowaliśmy prace nad oprogramowaniem które pozwoliły stworzyć system do zarządzania urządzeniami i analizy zbieranych danych.   

KORZYŚCI BIZNESOWE DLA HODOWCÓW WDRAŻAJĄCYCH SYSTEM RFID 

Korzyści płynące z zastosowania dostarczonego rozwiązania to przede wszystkim informacja o aktualnej masie każdej sztuki hodowanego bydła, która zbierana jest kilka razy na dobę. Proces ważenia odbywa się bez ingerencji człowieka co znacząco redukuje generowany stres oraz minimalizuje urazy które powstawały w procesie ręcznego ważenia u zwierząt jak i u osób obsługujących ten proces. Dzięki systemowi mamy również znaczącą redukcję kosztów oraz możemy na bieżąco reagować na ewentualne powstałe anomalia wśród hodowanych zwierząt, choroby, brak przyrostu masy itp.    

Komponenty 

 1. Czytniki RFID 
 2. Dedykowane znaczniki RFID 
 3. Dedykowane oprogramowanie “calmscale”