Technologia RFID
w inwentaryzacji

Technologia RFID zmieniła podejście do kwestii inwentaryzacji. Do tej pory był to problem długotrwały, obarczony wieloma błędami. Dziś, dzięki wprowadzeniu nowych technologii możemy przeprowadzać inwentaryzację o 80% szybciej i praktycznie pozbawić ją błędów.

Jak technologia radiowej identyfikacji rozwiązuje kwestie związane z inwentaryzacją?

 • Automatyczne skanowanie i identyfikacja
  Tagi RFID umożliwiają automatyczne skanowanie i identyfikację produktów, sprzętu czy innych aktywów. To eliminuje potrzebę ręcznego skanowania kodów kreskowych, co przyspiesza proces inwentaryzacji.
 • Szybkość i czas rzeczywisty
  RFID pozwala na śledzenie produktów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można przeprowadzać inwentaryzację w bieżącym trybie, a nie tylko okresowo, co jest często wymagane przy tradycyjnych metodach inwentaryzacyjnych.
 • Precyzyjność i dokładność
  RFID oferuje wysoką precyzję w identyfikacji produktów, nawet gdy są one umieszczone w trudno dostępnych miejscach. To zwiększa dokładność inwentaryzacji i eliminuje błędy ludzkie związane z tradycyjnymi metodami ręcznymi. Nigdy więcej zagubionych krzeseł, biurek, czy kontenerów.
 • Inwentaryzacja w ruchu
  Dzięki zdolności RFID do pracy w czasie rzeczywistym, inwentaryzacja może być przeprowadzana nawet wtedy, gdy produkty lub aktywa są w ruchu. To szczególnie istotne w przypadku firm, które obsługują dynamiczne środowisko biznesowe.
 • Skuteczne zarządzanie różnymi rodzajami aktywów
  RFID może być stosowane do inwentaryzacji różnych rodzajów aktywów, takich jak produkty w magazynie, sprzęt, narzędzia, pojazdy czy dokumenty. To umożliwia kompleksowe zarządzanie inwentaryzacją na różnych poziomach przedsiębiorstwa.
 • Śledzenie historii i lokalizacji
  Tagi RFID pozwalają na śledzenie historii ruchu produktów czy aktywów, co ułatwia zrozumienie ich lokalizacji w danym czasie. To przydatne w przypadku audytów czy analizy efektywności operacyjnej.
 • Optymalizacja procesów magazynowych
  RFID integruje się z systemami zarządzania magazynem, co umożliwia automatyczne aktualizacje stanu magazynowego podczas inwentaryzacji. To wspomaga optymalizację procesów magazynowych.
 • Zarządzanie dokumentacją
  Tagi RFID są z powodzeniem stosowane do śledzenia dokumentów i akta firmowe, ułatwiając ich identyfikację, lokalizację i zarządzanie cyklem życia.
 • Redukcja czasu inwentaryzacji
  Automatyzacja procesu za pomocą technologii RFID przyspiesza inwentaryzację, co prowadzi do znaczącej redukcji czasu potrzebnego na przeprowadzenie tego zadania.

Zastosowanie technologii RFID w inwentaryzacji przyczynia się do znaczącego zwiększenia efektywności, precyzji i kontroli nad zasobami firmy. Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiada Laboratorium Technologiczne Jwave RFID Hub w Bielsku-Białej oraz spółka Jantar.

Potrzebujesz supportu? Wypełnij FORMULARZ

CASE STUDY – INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z WYKORZYSTANIEM RFID

Klient posiada około 10,5 tysiąca składników majątku oznakowanych kodami kreskowymi. Wszystkie składniki majątku mieszczą się w głównej i jedynej siedzibie firmy, w jednym budynku. Budynek w części biurowej posiada sieć Wi-Fi natomiast w części technologicznej sieć Wi-Fi nie jest dostępna w ogóle albo tez tylko w niektórych miejscach. W części magazynowej zlokalizowanej w piwnicach nie ma infrastruktury IT, ponadto praktycznie nie działa tam sieć komórkowa. 

CEL WDROŻENIA RFID – INWENTARYZACJA MAJĄTKU

Klient stał przed wyzwaniem związanym z inwentaryzacja majątku. Specyfika klienta powodowała, że inwentaryzacja prowadzona była tylko w jeden dzień w tygodniu co powodowało bardzo długi czas prowadzenia spisu. Dodatkowym utrudnieniem była wysokość niektórych pomieszczeń i sposób montażu niektórych elementów majątku – np. rzutniki na wysokości około 5 metrów. Te wszystkie utrudnienia powodowały, że w ciągu jednego dnia czasem można było spisać tylko kilkanaście składników majątku. Klient zaczął szukać rozwiązania, które mocno usprawni proces inwentaryzacji. 

Zaproponowany i wdrożony został system do inwentaryzacji składników majątku Jinventory. System ten pozwala na inwentaryzacje rożnego rodzaju składników majątkowych, które da się oznakować lub jednoznacznie opisać za pomocą różnych atrybutów. Najważniejszą cechą tego systemu jest obsługa inwentaryzacji za pomocą technologii RFID oraz fakt, że terminal używany do inwentaryzacji nie musi korzystać z połączenia do sieci komputerowej – wszystkie dane zapisywane są w terminalu a wymiana danych następuje na życzenie w miejscu gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura IT. 

WYZWANIA PRZY WDROŻENIU SYSTEMU RFID DO INWENTARYZACJI

Wyzwaniem w tym przypadku było dobranie znaczników RFID. Klient nie chciał używać zbyt wielu rodzajów znaczników a jednocześnie do oznakowania były zarówno elementy metalowe jak i niemetalowe do tego rozmieszczone na dość różnych wysokościach – nawet rzędu 6 metrów nad ażurowym metalowym sufitem.

REALIZACJA

Po ustaleniu wszystkich wymaganych parametrów dział IT Klienta umożliwił zdalny dostęp do części wydzielonej infrastruktury i cała instalacja odbyła się zdalnie. Na miejscu prowadzone było szkolenie związane ze sposobem znakowania składników majątku oraz z obsługa systemu. Szkolenie trwało dwa dni robocze podczas których „przy okazji” zinwentaryzowano kilkaset pozycji. 

Korzyść dla Klienta to przede wszystkim ograniczenia czasu prowadzenia inwentaryzacji – co więcej z wykorzystaniem technologii RFID inwentaryzacja może być prowadzona praktycznie w każdym dniu tygodnia a nie jak do tej pory tylko raz w tygodniu. Do tego dokładność i szybkość prowadzenia inwentaryzacji powoduje, że może być ona wykonywana nawet kilka razy w roku. „Spisanie” całego majątku trwa w tym momencie około tygodnia.

Opinia klienta 

Klient jest w pełni zadowolony z posiadania nowego systemu. Spełnia on w pełni jego oczekiwania.

ZASTOSOWANE KOMPONENTY DO WDROŻENIA RFID PRZY INWENTARYZACJI

 • Środowisko serwerowe umożliwiające komunikację urządzeń i zarządzanie, może być w postaci lokalnych serwerów jak róWnież zlokalizowanych w chmurze.
 • Etykiety RFID (Zebra)
 • Oprogramowanie Jinventory 
 • Terminale mobilne umożliwiające identyfikowanie produktów w bezpośrednich lokalizacjach, oraz znakowanie środków trwałych i programowanie znaczników.
 • Opcjonalnie Klient może zastosować Drukarki Etykiet z opcją RFID