Technologia RFID
w inwentaryzacji

Technologia RFID zmieniła podejście do kwestii inwentaryzacji. Do tej pory był to problem długotrwały, obarczony wieloma błędami. Dziś, dzięki wprowadzeniu nowych technologii możemy przeprowadzać inwentaryzację o 80% szybciej i praktycznie pozbawić ją błędów.

Jak technologia radiowej identyfikacji rozwiązuje kwestie związane z inwentaryzacją?

 • Automatyczne skanowanie i identyfikacja
  Tagi RFID umożliwiają automatyczne skanowanie i identyfikację produktów, sprzętu czy innych aktywów. To eliminuje potrzebę ręcznego skanowania kodów kreskowych, co przyspiesza proces inwentaryzacji.
 • Szybkość i czas rzeczywisty
  RFID pozwala na śledzenie produktów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można przeprowadzać inwentaryzację w bieżącym trybie, a nie tylko okresowo, co jest często wymagane przy tradycyjnych metodach inwentaryzacyjnych.
 • Precyzyjność i dokładność
  RFID oferuje wysoką precyzję w identyfikacji produktów, nawet gdy są one umieszczone w trudno dostępnych miejscach. To zwiększa dokładność inwentaryzacji i eliminuje błędy ludzkie związane z tradycyjnymi metodami ręcznymi. Nigdy więcej zagubionych krzeseł, biurek, czy kontenerów.
 • Inwentaryzacja w ruchu
  Dzięki zdolności RFID do pracy w czasie rzeczywistym, inwentaryzacja może być przeprowadzana nawet wtedy, gdy produkty lub aktywa są w ruchu. To szczególnie istotne w przypadku firm, które obsługują dynamiczne środowisko biznesowe.
 • Skuteczne zarządzanie różnymi rodzajami aktywów
  RFID może być stosowane do inwentaryzacji różnych rodzajów aktywów, takich jak produkty w magazynie, sprzęt, narzędzia, pojazdy czy dokumenty. To umożliwia kompleksowe zarządzanie inwentaryzacją na różnych poziomach przedsiębiorstwa.
 • Śledzenie historii i lokalizacji
  Tagi RFID pozwalają na śledzenie historii ruchu produktów czy aktywów, co ułatwia zrozumienie ich lokalizacji w danym czasie. To przydatne w przypadku audytów czy analizy efektywności operacyjnej.
 • Optymalizacja procesów magazynowych
  RFID integruje się z systemami zarządzania magazynem, co umożliwia automatyczne aktualizacje stanu magazynowego podczas inwentaryzacji. To wspomaga optymalizację procesów magazynowych.
 • Zarządzanie dokumentacją
  Tagi RFID są z powodzeniem stosowane do śledzenia dokumentów i akta firmowe, ułatwiając ich identyfikację, lokalizację i zarządzanie cyklem życia.
 • Redukcja czasu inwentaryzacji
  Automatyzacja procesu za pomocą technologii RFID przyspiesza inwentaryzację, co prowadzi do znaczącej redukcji czasu potrzebnego na przeprowadzenie tego zadania.

Zastosowanie technologii RFID w inwentaryzacji przyczynia się do znaczącego zwiększenia efektywności, precyzji i kontroli nad zasobami firmy. Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiada Laboratorium Technologiczne Jwave RFID Hub w Bielsku-Białej oraz spółka Jantar.

Potrzebujesz supportu? Wypełnij FORMULARZ