Technologia RFID
śledzenie kontenerów

Wykorzystanie technologii RFID w zarządzaniu kontenerami to system, który rozwiązał szereg problemów wśród naszych Klientów , zwłaszcza w branżach logistycznych i transportowych.

Jak technologia radiowej identyfikacji wspiera procesy zarządzania logistyką i kontenerami?

 • Identyfikacja i śledzenie
  Tagi RFID umieszczone na kontenerach umożliwiają jednoznaczne ich zidentyfikowanie. To ułatwia śledzenie ich lokalizacji w czasie rzeczywistym, co jest istotne w przypadku skomplikowanych sieci logistycznych czy magazynów.
 • Optymalizacja tras i transportu
  Dzięki możliwości monitorowania lokalizacji kontenerów w czasie rzeczywistym, firmy logistyczne mogą optymalizować trasy transportu. To przyczynia się do redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia efektywności.
 • Zarządzanie stanem technicznym
  RFID wykorzystujemy do śledzenia stanu technicznego kontenerów, umożliwiając szybkie wykrywanie ewentualnych uszkodzeń czy konieczności konserwacji. To pomaga w utrzymaniu floty kontenerów w odpowiednim stanie.
 • Dokładne zarządzanie magazynem
  RFID umożliwia precyzyjne zarządzanie kontenerami w magazynie. W razie potrzeby można szybko zlokalizować konkretne kontenery, co skraca czas obsługi i ułatwia śledzenie zapasów.
 • Zarządzanie zleceniami
  Tagi RFID są używane do identyfikacji produktów na linii produkcyjnej, co ułatwia zarządzanie zleceniami, planowaniem produkcji i optymalizacją procesów.
 • Automatyczna identyfikacja przy bramkach
  Systemy RFID mogą być zintegrowane z bramkami na terenie zakładów czy portów, umożliwiając automatyczną identyfikację kontenerów przy ich wjeździe lub wyjeździe. To przyspiesza procesy kontroli i rejestracji.
 • Bezpieczeństwo i kontrola dostępu
  Tagi RFID mogą być wykorzystywane do zabezpieczania kontenerów poprzez kontrolę dostępu. Tylko osoby uprawnione, posiadające odpowiednie kody dostępu, mogą mieć dostęp do zawartości kontenera.
 • Zarządzanie rotacją i cyklem życia kontenerów
  RFID pozwala na monitorowanie rotacji kontenerów, co jest istotne w przypadku kontenerów o określonym czasie eksploatacji. To umożliwia lepsze zarządzanie cyklem życia kontenerów i planowanie ich wymiany w odpowiednim czasie.
 • Dokumentacja i śledzenie historii
  Tagi RFID umożliwiają śledzenie historii każdego kontenera, co ułatwia prowadzenie dokumentacji dotyczącej jego trasy, zawartości, napraw czy innych zdarzeń związanych z danym kontenerem.

Stosowanie technologii RFID w zarządzaniu kontenerami może przyczynić się do zwiększenia efektywności Twojej firmy, poprawy bezpieczeństwa oraz lepszego zarządzania całym cyklem życia kontenerów w branżach logistycznych i transportowych. Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiada Laboratorium Technologiczne Jwave RFID Hub w Bielsku-Białej oraz spółka Jantar.

Potrzebujesz supportu? Wypełnij FORMULARZ

CASE STUDY – WDROŻENIE RFID W PROCESIE OBSŁUGI KONTENERÓW

Spotykając się z naszymi klientami bardzo często rozmawiamy o jednostkach transportowych które są dla wielu organizacji niezbędnym elementem do poprawnej realizacji procesów produkcyjnych, transportowych oraz magazynowych. Znajdują one zastosowanie w każdej branży, jako elementy do zabezpieczenia produkowanych komponentów, przechowywania i składowania na miejscach odkładczych, sortowania przesyłek w logistyce, czy utrzymywania nieprzerwanego łańcucha właściwych temperatur dla żywności, leków lub próbek do badań. Przybierają różne kształty i wymiary od wszystkim dobrze znanych drewnianych palet, koszy do produktów szklanych, izoterm zapewniających odpowiednio niski poziom temperatury, uniwersalnych binów po specjalistyczne boksy wykonywane i dedykowane dla konkretnego modelu produktu. Dzięki stosowaniu tych elementów bezpiecznie utrzymujemy produkty w najwyższej jakości jak również optymalizujemy miejsce niezbędne do kompletowania produktu, zmniejszamy przestrzeń niezbędną do transportowania określonej ilości produktów.   

Nasze doświadczenie pokazuje że temat gospodarki opakowaniami wielokrotnego użytku bardzo często nie jest właściwie zaplanowany i przygotowany. Przez brak skutecznego sposobu kontroli opakowań generują się problemy wpływające na ciągłość produkcji, wady produktów powstałe w transporcie czy niewłaściwym magazynowaniu, brakiem zdolności transportowych odpowiednich ilości produktu, planowanie i realizację kolejnych zleceń. Identyfikowane problemy generują dodatkowe koszty, zajmują cenne miejsce na powierzchni magazynowej, a co za tym idzie dodatkowe operacje operatorów wózków widłowych czy operatorów ręcznie obsługujących te opakowania. Bardzo często tematy związane z zarządzaniem opakowaniami schodziły na dalszy plan, były jednorazowo kalkulowane w koszcie produktu a później bezużytecznie wyrzucane do śmieci przez co generowane są odpady zatruwające nasze środowisko. Niebagatelnym problemem jest  również podnoszenie przez to kosztów produkcji co bezpośrednio wpływa na obniżenie zysków i spadek konkurencyjności na rynku  

Wspólne spotkania z klientami pozwoliły na identyfikację problemów związanych z gospodarowaniem jednostkami transportowymi.  W przeprowadzanych przez nas badaniach, testach u klientów i docelowych wdrożeniach udało nam się odpowiedzieć na zaistniałe problemy znajdując w znanych nam technologiach, korzyści z ich zastosowania dla obsługi opakowań zwrotnych. Dzięki zastosowaniu technologii z zakresu AutoID i połączenia jej z oprogramowaniem możemy uzyskać automatyczny system pozwalający na kontrolę ruchu opakowań pomiędzy poszczególnymi strefami, automatyczne liczenie wydanych i przyjmowanych opakowań, szybką inwentaryzację opakowań, skrócenie czasu wyszukiwania dedykowanych opakowań, kontrolę zwróconych elementów które zostały wydane klientom, identyfikację pojemników wyróżniając znakowane opakowania od tych trafiających z poza naszej puli, możliwość kontroli ilości cykli użycia czy poprawie obsługi związanej z przeglądami i naprawami tych elementów. Dzięki optymalnie dobranej technologii możemy sparametryzować automatycznie działający system który będzie dostarczał nam szereg korzyści wspomagając działanie naszej organizacji.  

W większości naszych projektów bazujemy na technologii RFID dzięki której uzyskujemy 99 procentową skuteczność identyfikacji opakowań w zmapowanych procesach opisanych podczas analizy przedwdrożeniowej. Często technologia RFID (Radio-Frequency IDentification) jest łączona z kodami kreskowymi lub data matrix co pozwala na hybrydowe wdrożenia systemu kontroli w różnych punktach łańcucha dostaw dzięki czemu rozwiązanie staje się uniwersalne dla coraz większej grupy odbiorców a jednocześnie wzrasta skuteczność jego stosowania.. Stosowana przez nas technologia cechuje się możliwością odczytów identyfikatorów umieszczonych na opakowaniach z kilku a nawet kilkudziesięciu metrów bez konieczności wizualnej identyfikacji oznaczenia. Częstotliwość pracy systemu oraz normy opisane przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) zapewniają że rozwiązana są bezpieczne dla pracujących w pobliżu oraz środowiska. Rozwiązania oparte o RFID bardzo dobrze wpisują się w cechy opisane w czwartej rewolucji przemysłowej, popularnie zwanej Przemysł 4.0 . 

Systemy wspomagające kontrolę opakowań wielokrotnego użytku budujemy z wykorzystaniem pasywnych znaczników RFID oraz aktywnych barier identyfikujących znaczniki znajdujące się obszarze działania czytników. Kluczowe dla całego procesu jest również połączenie technologii identyfikacji z systemami, algorytmami i interfejsami dla systemów magazynowych umożliwiające zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych w trybie on-line.  

Kluczowym elementem, odpowiadającym za skuteczność pracy systemu jest znacznik RFID potocznie zwany TAGiem. Elementy te są wielokrotnego użytku, nie wymagają dodatkowego bateryjnego zasilania co sprawia że w całym cyklu życia opakowania znacznik jest bezobsługowy. Komunikacja z znacznikiem odbywa się tylko za pomocą energii dostarczanej i odbieranej przez czytnik. Mimo dużej dostępności znaczników na rynku i dedykowania ich na różne materiały kluczowe jest właściwe dobranie i przetestowanie tych elementów badając ich działanie na docelowych produktach. Nie należy zapominać również o parametrach związanych z czynnikami środowiskowymi zakresy temperaturowe pracy, wilgotność otoczenia, zapylenie czy odporność na wstrząsy lub uszkodzenia mechaniczne. Zasada działania systemu opartego o pasywne znaczniki polega na identyfikacji ich w przestrzeni określonych barier, które budowane są z anten umożliwiających komunikację z znacznikami oraz umożliwiają właściwe ukierunkowanie sygnału. Bramki RFID montujemy przeważnie na dokach załadowczych, pomiędzy strefami magazynów lub wyznaczonych innych strefach przechowywania. Drugą równie ważną funkcjonalnością systemu jest możliwość inwentaryzacji elementów znajdujących się w zdefiniowanej strefie magazynowej. Pomocnym narzędziem umożlwiającym wyszukiwanie konkretnego modelu opakowania transportowego są mobilne czytniki RFID dzięki którym równie sprawnie wykonamy inwentaryzacje dostępnych zasobów.  

Dodatkowymi korzyściami jakie uzyskujemy z zastosowania znaczników RFID w porównaniu z znakowaniem wymagającym wizualnej identyfikacji znaczniki jest możliwość wielokrotnej zmiany wartości zapisanych w pamięci znacznika. Dzięki temu możemy przenosić na nich informację związane z numerem partii, zmiany na której produkt został wyprodukowany, daty produkcji czy przydatności, danych identyfikujących odbiorcę lub przeznaczenie oraz wiele innych wartości kluczowych w danym procesie. Generalnie pamięć zawarta w TAGu RFID może być wykorzystana w dowolny sposób, tzn. rodzaj i ilość zapisywanych danych zależy wyłącznie od projektantów systemu. Daje to ogromną elastyczność i uniwersalność sytemu. 

Rozwiązania stosowane do automatyzacji nadzoru nad opakowaniami transportowymi są coraz częściej kolejnym elementem wymaganym w procesach związanych z obrotem wytwarzanym produktem. Przyczyniają się z jednej strony do ograniczenia kosztów związanych z produkcją a z drugiej strony realizują wymagania związane coraz częściej z gospodarką odpadami – redukują ich ilość. 

KOMPONENTY ZASTOSOWANE DO WDROŻENIA SYSTEMU RFID PRZY OBSŁUDZE KONTENERÓW

 1. Bramki RFID 
 2. Znaczniki RFID 
 3. Oprogramowanie zbierające bazę danych