Technologia RFID
przemyśle budowlanym

Stosując technologię RFID (Radio-Frequency Identification) w budownictwie, musimy zagwarantować ich ekstremalną wytrzymałość. Jeśli tag ma być używany na zewnątrz, na przykład na powierzchni betonu, ważne jest, aby był odporny na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy promieniowanie UV.

Na co zwracamy uwagę oferując tagi RFID w budowlance?

 • Tagi RFID muszą być odporne
  Jeśli tag będzie stosowany w trudnych warunkach przemysłowych, na przykład na prefabrykowanych elementach betonowych, powinien być odporny na wibracje, uderzenia i inne ekstremalne warunki.
 • Niwelowanie zakłóceń
  Tag musi być kompatybilny z materiałem, na którym będzie umieszczony. Jeśli będzie umieszczany na metalu, powinien być dostosowany do pracy w takim otoczeniu.
 • Mocowanie tagu RFID
  Pamiętamy o różnych metodach mocowania, takich jak klej, dwustronna taśma, pasek na rzep, śruby i nity. Wybór metody mocowania zależy od specyfiki aplikacji i materiału, na którym będzie umieszczony tag. Często tagi RFID są zalewane w betonowych elementach.
 • Zasięg i częstotliwość pracy RFID
  Ważne jest, aby tag miał odpowiedni zasięg odczytu i działał w odpowiedniej częstotliwości, zależnie od zastosowania.

Przy wyborze tagu RFID zwracamy uwagę na specyfikacje techniczne dostawcy oraz na referencje dotyczące użycia w warunkach przemysłowych czy budowlanych. Za dobór odpowiednich rozwiązań odpowiada Laboratorium Technologiczne Jwave RFID Hub w Bielsku-Białej oraz spółka Jantar.

Potrzebujesz supportu? Wypełnij FORMULARZ

CASE STUDY – WDROŻENIE SYSTEMU RFID W PROCESIE PRODUKCJI PREFABRYKATÓW

 

Odbiorcami naszego systemu są producenci elementów wytwarzający produkty odlewane z betonu lub innych mieszanek polimero-betonowych. Głównymi produktami które są objęte znakowaniem to elementy infrastruktury technicznej umożliwiającej budowę systemów kanalizacyjnych, sanitarnych oraz deszczowych. Kolejną grupą w której wykorzystujemy znakowanie elementów odlewanych to elementy służące do budowy infrastruktury inżynieryjnej, podpory mostów, przepustów itp. Itd. Mam również wśród swoich odbiorców klientów wytwarzających podkłady do budowy traktów kolejowych.  

CEL WDROŻENIA SYSTEMU RFID PRZY PRODUKCJI ELEMENTÓW Z BETONU

Głównym celem dla wdrażania systemu jest identyfikacja produktu końcowego na placach składowania i w procesach logistycznych. Bardzo często identyfikacja tych produktów możliwa jest na wstępnej fazie produktu, dzięki czemu mamy również automatyzację w procesach wytwarzania. Produkcja takich elementów na ogół odbywa się w dwóch rodzajach procesów: 

– Proces produkcji produktów powtarzalnych. Do tej grupy zaliczają się produkty standardowe, wykonywane w jednolitej konfiguracji i składowane w dużych ilościach na magazynie odkładczym, 

– Proces produkcji produktów jednostkowych/indywidualnych do których zaliczają się dennice, pokrywy studni wykonywane każdorazowo na zlecenie i zgodnie ze specyfikacją zdefiniowaną przez klienta. Produkty te są odkładane na pola odkładcze w magazynie wyrobów gotowych i po wyschnięciu są transportowane przez bramę do klienta. 

WDROŻENIE RFID U PRODUCENTA PREFABRYKATÓW

Wdrożenie systemu rozpoczęliśmy od analizy potrzeb klienta. Wykonana została wizja lokalna u klienta i audyt z określeniem poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowaliśmy niezbędny zakres prac do wykonania z dobraniem sprzętu oraz zbudowaniem wstępnego planu. Oprócz identyfikacji produktu końcowego poprzez umieszczenie znaczników RFID wewnątrz produktu udało się uruchomić mechanizmy zliczające w procesie produkcji jak również logistycznych i magazynowych, co do tej pory odbywało się za pomocą rejestrowania w formie papierowej i przenoszenia danych z kartki do excel.  

WYZWANIA PRZY WDROŻENIU RFID DLA PREFABRYKATÓW 

Obecny proces produkcyjny pokazuje wyraźnie, że podstawowym wyzwaniem jest obsługa zamówień indywidualnych, gdzie produkowane są produkty według unikalnego projektu klienta. Każde takie zamówienie po zakończeniu procesu produkcyjnego, wymaga dokładnego przeszukiwania magazynu wyrobów gotowych. Odczytywanie przyklejonych kartek, które narażone są na wpływ warunków atmosferycznych, jest obarczone ryzykiem popełnienia błędu co skutkuje niewłaściwą kompletacją zamówienia. Ponadto odnalezienie właściwej kartki przy tak szerokiej produkcji powoduje, że niektóre wyprodukowane elementy nie zostają odnalezione lub wskazane zostają niewłaściwe elementy.  

Brak przekazywania informacji o przemieszczaniu się towarów między poszczególnymi magazynami powoduje, że brak jest jednoznacznej kontroli nad stanem magazynowym a co za tym idzie nad procesem przygotowania produktu do wysyłki i samą wysyłką. 

Analiza procesowa pokazała następujące wyzwania, które należało przewidzieć w trakcie realizacji projektu: 

▪ brak pełnej kontroli nad stanem magazynowym 

▪ ryzyko powstania pomyłki przy wydaniu towaru 

▪ długi czas poszukiwania właściwego towaru na placu magazynowym 

Technicznym wyzwaniem w realizacji tego projektu było właściwe dobranie parametrów zapewniających odczyty na stałym poziomie bez wpływu zmiennych warunków atmosferycznych. Wymagało to przeprowadzenia szeregu testów umożliwiających dobranie znaczników RFID.  

Realizacja 

Realizacja tego projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia analizy procesów produkcyjnych jak i biznesowych. W kolejnym kroku wytypowaliśmy znaczniki które mogą spełniać zakładane warunki  a następnie potwierdziliśmy ich skuteczność w praktyce. Dodatkowo w celu zapewnienia właściwej jakości danych dobraliśmy odpowiedni sposób kodowania informacji programowanej w znacznikach zgodnie z normą GS1. Kluczowe było również przeprowadzenie testu znaczników w długofalowym procesie magazynowania oraz transportowania elementów do klienta końcowego.  

Korzyści 

Dzięki technologii RFID zredukowano średni czas poszukiwania produktu na magazynie odkładczym z 14 minut do 3 minut oraz ograniczono możliwość pomyłki w procesie kompletacji. Identyfikacja odpowiednich stref magazynowych, dała pełną kontrolę nad procesami magazynowymi, jak również usprawnia proces wydania produktów klientowi w procesach logistycznych.  

Komponenty 

 1. Dedykowany system 
 2. Bramki RFID 
 3. Urządzenia mobilne 
 4. Etykiety RFID