Umowa partnerska z KSSE

Podpisaliśmy bardzo ważną dla nas umowę o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. koordynatorem Krajowego Klastra Kluczowego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz liderem Hub-a Innowacji Cyfrowych Silesia Smart Systems.

Strony zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju inicjatywy „𝐉𝐰𝐚𝐯𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐑𝐅𝐈𝐃 𝐇𝐮𝐛”.

To istotny krok w rozwoju naszego laboratorium oraz kolejne pole do współpracy w zakresie szerzenia wiedzy na temat nowoczesnych technologii automatycznej identyfikacji, za szczególnym uwzględnieniem RFID.